Menu
Cart 0
Search by:
K&L Supply K&L Supply 18-9358 Carburetor Repair Kit for Yamaha YFM350 / YFM400 / YFM450

K&L Supply 18-9358 Carburetor Repair Kit for Yamaha YFM350 / YFM400 / YFM450

K&L Supply

  • $ 2395

Product Description

K&L Supply Carburetor Repair Kit

Part Number: 18-9358

Fits:
2004-05 Yamaha YFM350 Bruin
2004-06 Yamaha YFM350A 2WD
2004-06 Yamaha YFM350A 4WD
2004-06 Yamaha YFM350FA 2WD
2004-06 Yamaha YFM350FA 4WD
2007-11 Yamaha YFM350G 2WD
2007-11 Yamaha YFM350G 4WD
2007-11 Yamaha YFM350FG 2WD
2007-11 Yamaha YFM350FG 4WD
2006-07 Yamaha YFM350X Wolverine 2WD
2000-04 Yamaha YFM400 Big Bear 2WD
2000-04 Yamaha YFM400A Kodiak 2WD
2000-11 Yamaha YFM400F Big Bear 4WD
2000-06 Yamaha YFM400FA Kodiak 4WD
2007-08 Yamaha YFM400FG Grizzly
1999 Yamaha YFM400FW Kodiak
2003-06 Yamaha YFM450F Kodiak
2008-11 Yamaha YFM450FG Grizzly
2006-10 Yamaha YFM450FX Wolverine

Notes:


We Also Recommend